Du som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma

Om någon i ditt hushåll har bekräftad covid-19 kan en läkare ge dig för­hållnings­regler som bland annat inne­fattar att stanna hemma. Om du bor med en smittad person räknas du nämligen som hushålls­kontakt till den smittade.

En kvinna håller armen framför ansiktet och ser ut att nya i armvecket.
En kvinna håller armen framför ansiktet och ser ut att nya i armvecket.

Om någon du bor med har testats positivt för covid-19 ska du som hushållskontakt stanna hemma i minst sju dagar efter det att personen först testade sig för viruset. Beslutet tas av en läkare och du kommer personligen att bli kontaktad av läkaren om någon i ditt hushåll testats positivt för covid-19 och hemkarantän är aktuellt för dig.

– Du som bor med en person som har bekräftad smitta betraktas också som en misstänkt smittad, säger David Edenvik som är biträdande smittskyddsläkare på Region Jönköpings län.

Om den du bor med har symtom på sjukdom men ännu inte fått bekräftat att det är covid-19, kan du välja att arbeta hemifrån om det är möjligt. Däremot är det inte skäl att stanna hemma för dig som har ett arbete där det inte går att jobba hemifrån.

– Läkaren hör av sig till dig om du också ska isolera dig. Men om det inte rör sig om bekräftad smitta så har du ingen rätt till ersättning från Försäkringskassan. Det är viktigt att skilja på om det rör sig om en bekräftad smitta eller bara misstänkt smitta.

Förhållningsreglerna vid bekräftad smitta i hushållet gäller för alla vuxna, från gymnasieåldern och uppåt. Barn i förskoleålder, grundskola och gymnasiesärskola är undantag. Om en vuxen i hushållet är sjuk behöver alltså inte barn yngre än gymnasieålder vara hemma, men om ett barn har smittats så ska alla som är äldre än gymnasieåldern vara hemma.

– Barn i förskola och skola kan fortsätta gå till skolan även om någon i hemmet har covid-19, men de ska undvika fritidsaktiviteter vid sidan av skolan, förklarar David.

Sjukskrivning eller jobb hemifrån

Du som är i gymnasieåldern eller äldre ska inte gå till skolan eller jobbet om en person i ditt hushåll bekräftats smittad med covid-19. Har du möjlighet att jobba hemifrån ska du göra det.

– Om du inte har ett jobb där det är möjligt att jobba hemifrån har du rätt till läkarintyg så att du kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Om övriga personer i hushållet fortfarande inte uppvisar några symtom efter sju dagar kan ni återgå till skolan och era arbeten.

– Om du har testat dig för covid-19 under den här tiden är det dock viktigt att du inväntar svar på provet. Samma gäller för alla som har testat sig, då stannar du hemma tills du har fått ett negativt provsvar.

Även om övriga hushållet inte visar upp några symtom på covid-19 bör alla som är i gymnasieåldern eller äldre testa sig fem till sju dagar efter att den smittade tog sitt prov.

Förhållningsregler

När ni har försatt er själva i hemkarantän är det fortsatt viktigt att följa särskilda hygienrutiner. Var noggranna med handhygien, hosta och nys i armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.

Enligt smittskyddslagen måste den som har eller kan misstänkas ha en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta. Under den period du har förhållningsregler ska du inte träffa andra människor än de som bor i ditt hushåll. Du ska inte resa med allmänna kommunikationsmedel och du måste alltid vara tydlig mot personal inom vård och omsorg att du är hushållskontakt till en som har covid-19.

– Du får dock fortfarande vistas utomhus om du håller avstånd till andra människor och du får göra nödvändiga inköp av matvaror och mediciner, avslutar David.

Läs mer om förhållningsreglerna för hushållskontakter hos Region Jönköpings län.