Gymnasiet tillbaka till en annorlunda vardag

Skolstarten närmar sig med storm­steg och på Njudungs­gymnasiet ser både lärare och elever fram emot att få komma tillbaka till skolan de fick lämna betydligt tidigare än vanligt i våras. Men de kommer tillbaka till en något annor­lunda vardag.

Gymnasiechef Anna Ullman står framför Njudungsgymnasiets stora entré.
Ett häfte med information om coronaviruset ligger på ett bord i Njudungsgymnasiets galleria.

Onsdagen den 19 augusti kliver de nya ettorna över tröskeln in på Njudungsgymnasiet. Dagen efter är det resten av elevernas tur. Den senaste terminen präglades av distans- och fjärrundervisning och enligt gymnasiechef Anna Ullman har det generellt sett gått väldigt bra.

– Det har varit ett stort behov av just fjärrundervisning, men överlag har det gått bra med undervisning, betyg och bedömning, säger hon.

Hon förklarar dock att det inte är en önskad situation. Lärarna vill ha eleverna på plats och eleverna vill vara i skolan och ha ett sammanhang.

– Man har mer nytta av varandra i sitt lärande när man är på plats i skolan.

På plats igen

Nu planeras det för fullt för ett läsår som mer ska påminna om ett vanligt sådant. Som det ser ut just nu så kommer alla elever till skolan och är på plats under hösten.

– Däremot är det fortfarande väldigt viktigt att den som har symtom stannar hemma. Det gäller samma regler här som på andra arbetsplatser.

Vad har ni gjort för åtgärder för att det ska vara säkrare att vistas på skolan?

– Det är samma som över allt. Man ska hålla avstånd och vi försöker undvika stora samlingar. Vi kommer till exempel inte att ha någon gemensam 10-rast, utan vi sprider ut den rasten.

För att eleverna ska kunna hålla ett rimligt avstånd i samband med undervisning kommer klassrummen att möbleras om. Bänkarna ska placeras med så kallat provavstånd, en bit ifrån varandra och i gallerian ligger informationshäften om coronaviruset utplacerade.

– Det finns handsprit på flera platser och det blir extra städning varje dag. Alla uppmanas att tvätta händerna. Bland annat håller vi på att affischera för att påminna alla om vad som gäller.

Det blir en vanlig men ändå annorlunda vardag för både elever och personal. Mycket är klart, men planeringen för hur allting ska fungera rent praktiskt är fortfarande i full gång. Skolskjutsen går som vanligt med hjälp av länstrafiken. Lunchrasten är redan sedan tidigare utspridd för att inte hela skolan ska äta samtidigt, men även här kan det komma att ske ytterligare försiktighetsåtgärder.

– Det viktigaste är att både elever, personal och vårdnadshavare är trygga med att verksamheten är igång, säger Anna Ullman.