Vård och omsorg helt fri från covid-19

För första gången sedan i mars finns ingen konstaterad eller misstänkt smitta inom vård och omsorg i Vetlanda kommun. Detta efter en vår och sommar som präglats av att begränsa men också hantera smittspridningen på boenden och inom hemtjänsten.

Av 20 vård- och omsorgsboenden har sju haft konstaterad smitta sedan mars månad. Inom hemtjänsten har fyra av tio områden varit drabbade av smitta. På samtliga platser rör det sig om enstaka fall.

– Det är fantastiskt att vi inte har någon smitta på våra boenden och inom hemtjänsten i nuläget. Det har varit fyra tuffa månader, säger Jennie Svensson, bitr. vård- och omsorgschef.

Medarbetare och chefer inom vård och omsorg har arbetat hårt från första stund för att minska risken för att de äldre och funktionshindrade ska smittas av coronaviruset. Noggranna rutiner i form av så kallad basal vårdhygien, men också extra rutiner för avstånd, besök och annat, samt användande av skyddsutrustning har blivit vardag under våren och sommaren.

– Samtliga medarbetare gör ett oerhört stort och bra arbete för att förebygga och förhindra risken för smittspridning av covid-19 bland brukarna. Det viktiga arbetet kommer att ha fortsatt högsta prioritet så länge som pandemin pågår, säger Jennie Svensson.