Arbetsmiljöverket förbjuder kommunen att använda viss skyddsutrustning i samband med covid-19

Förra veckan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion inom hemsjukvården. Inspektionen gällde personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19. Två produkter uppfyller inte de krav som ställs och det innebär att Vetlanda kommun förbjuds att använda en typ av visir och en typ av andningsskydd.

Carolina Hall och Ulrika Ribbholm

Carolina Hall och Ulrika Ribbholm säger att ingen personal har blivit smittad på grund av felaktig utrustning.

– Det är personlig skyddsutrustning som granskats, det vill säga utrustning som är till för att skydda personalen från smitta. Det handlar om långärmade förkläden, handskar, visir och andningsskydd, berättar Carolina Hall som är områdeschef och ansvarig för hemsjukvården i kommunen.

Inspektionen var så kallat stickprov som Arbetsmiljöverket gör med jämna mellanrum.

– Granskningen var helt digital och vi har fått redovisa vilka produkter vi använder, foton på produkterna och den dokumentation som finns om varje produkt, säger Carolina Hall.

Efter inspektionen har Arbetsmiljöverket meddelat att två av de produkter kommunen använder inte uppfyller gällande krav.

– Vi har fått förbud mot att använda en typ av visir och en typ av andningsskydd, säger Carolina Hall.

De visir som inte längre får användas som personlig skyddsutrustning är ett delvis egentillverkat visir där kommunen fått visirbågar skänkta och sedan monterat plast själva. Dessa får inte användas på grund av att de inte är CE-märkta och klassade för covid-19 eller har ett tillfälligt godkännande från Arbetsmiljöverket. Andningsskyddet är tillverkat i Kina och inköpt gemensamt med kommunerna på höglandet. Anledningen till att skyddet inte får användas är att det saknar CE-märkning eller tillfälligt godkännande av Arbetsmiljöverket.

När det gäller förkläden och handskar så har Arbetsmiljöverket inga synpunkter.

Ulrika Ribbholm är ställföreträdande vård och omsorgschef:

– Kraven på skyddsutrustning har ändrats vid flera tillfällen under våren och det har också varit svårt att få tag på utrustning. Det är ändå självklart att vi ska använda godkänd utrusning så långt det bara går. Vad som är viktigt att ha med sig är att ingen av vår personal har blivit smittad av covid-19 på grund av att vi använt den utrustning som vi nu förbjuds att använda.

Totalt handlar det om ett tusental visir och andningsskydd som nu läggs i malpåse. Trots detta så ser Carolina och Ulrika ingen anledning till oro när det gäller tillgång till utrustning.

– Vi har ingen brist på skyddsutrustning, säger Carolina Hall. Vi har fortfarande ett godkänt visir och ett godkänt andningsskydd att använda framöver. Andningsskydd är dessutom något som används väldigt sällan, vi använder munskydd istället.

Inspektionen omfattade totalt åtta olika produkter - två olika typer av långärmade förkläden, två olika visir, två olika handskar och två olika andningsskydd.

Munskydd har inte granskats, de räknas som en medicinteknisk produkt och är inte Arbetsmiljöverkets ansvar.