Covid-19 hos personal har anmälts till Arbetsmiljöverket

Två anmälningar om allvarligt tillbud har gjorts till Arbetsmiljö­verket efter att åtta personal inom en hemtjänst­grupp smittats med covid-19, i en annan personal­grupp på ett särskilt boende misstänktes smitta men provsvaren var negativa.

Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef

Riktlinjerna för skyddsutrustning har förändrats under pandemins gång. Vid båda tillfällena följdes gällande rutiner.

Båda händelserna inträffade under våren. Personal misstänktes ha smittats med covid-19 efter att ha vårdat brukare som senare konstaterades bära på smittan. Provsvaren för personalen inom det särskilda boendet kom tillbaka negativa medan åtta medarbetare i hemtjänst­gruppen konstaterades bära på viruset.

– Vid båda dessa tillfällen följdes de rutiner och riktlinjer kring skydds­utrustning som gällde då. De har förändrats under pandemins gång och vi har varit noga med att följa de rekommendationer som kommer från smittskydd, säger vård- och omsorgs­chef Marianne Karlsson.

Det är inte fastställt att hemtjänst­personalen fått smittan genom sitt arbete men eftersom det kan misstänkas så har en anmälan om allvarligt tillbud gjorts till Arbetsmiljö­verket. Även händelsen på det särskilda boendet har rapporterats till Arbetsmiljöverket, där konstateras att kommunens åtgärder varit tillräckliga och att det inte finns anledning till ytterligare tillsynsinsatser från myndighetens sida.

I dagsläget används skydds­utrustning som visir vid all ansikts­nära kontakt med sköra brukare, oavsett om dessa bär på smittan eller inte. Provtagningen har också utökats och numera testas samtliga brukare och personal inom ett boende eller hemtjänst­grupp vid en konstaterad smitta.