Covid­enheten på Bäcka­gården av­vecklas

Behovet av en särskild kort­tidsenhet för covid­patienter har varit mindre än väntat. Därför avvecklar vi nu covid­enheten på Bäcka­gården, men behåller två platser riktade mot mål­gruppen.

Bäckagården

Korttidsenheten för covidpatienter avvecklas eftersom det inte längre finns något behov.

I april skapades en kort­tids­enhet med sex platser på Bäcka­gården för att kunna ta emot patienter med covid-19 som kommer hem från sjukhus men inte är redo för att bo själva. Nu väljer vård och omsorg att avveckla enheten.

– Vi ser inte att behovet finns, vilket följer den utveckling som är både i länet och nationellt, säger vård- och omsorgs­chef Marianne Karlsson.

Som mest har tre personer vårdats på enheten. Vård och omsorg väljer att behålla två platser riktade mot målgruppen, alltså patienter med covid-19 som skrivits ut från sjukhus. Platserna kan snabbt tas i bruk om behov skulle uppstå framöver och då handlar det om kohort-vård där patienterna hålls isolerade från övriga boende och vårdas av “egen” personal.

– Skulle utvecklingen ändras och vi behöver fler platser så löser vi det, säger Marianne Karlsson.