Visir ska skydda sköra brukare

Vård och omsorg ändrar rutinerna och inför visir som en extra försiktighets­åtgärd i arbetet med brukare och patienter som bedöms vara extra sköra eller utsatta på grund av ålder, funktions­nedsättning eller annan sjukdom.

Marianne Karlsson och Helene Karlsson

Nya rutiner har tagits fram för nära omvårdnadssituationer av extra utsatta personer. Marianne Karlsson och Helen Karlsson menar att det är en försiktighetsåtgärd som kompletterar det pågående smittskyddsarbetet.

På rekommendation av regionens smittskydds­enhet ökar vi nu användningen av visir för att skydda sköra individer från corona­viruset.

Det är en försiktighets­åtgärd som är ett komplement till de åtgärder vi redan gör. Det handlar om att skydda våra äldre som är sårbara och utsatta men också sköra individer inom exempelvis funktions­hinder­omsorgen, säger vård- och omsorgs­chef Marianne Karlsson.

Visir ska användas vid ansiktsnära kontakt med osmittade men sköra brukare och patienter baserat på individ­uella bedömningar som görs av varje verksamhet. Samma visir kan användas vid vård och omsorg av flera patienter efter varandra, så länge det är på samma enhet och visiret inte tas av efter varje tillfälle.

Det här handlar om nära omvårdnads­situationer hos brukare som inte har symtom. Vi har tagit fram rutiner för hur visiren ska användas både i särskilt boende och bland patienter och brukare som bor hemma, säger Helene Karlsson, medicinskt ansvarig sjuk­sköterska MAS.

I hemtjänst och hemsjukvård används visir som kastas efter användning. Visiren får inte bäras någon annanstans än hemma hos brukaren.

I särskilt boende används visir som spritas efter användning. Personalen får personliga visir som ska förvaras på en särskild plats. Det kommer också att finnas visir som kan användas av vikarier.

Visiren ska inte användas tillsammans med munskydd. Enligt smitt­skydd är visir ett bättre alternativ för att minska risken för smitt­spridning vid ansikts­nära kontakt, säger Helene Karlsson.

Anställda uppmanas även fortsättningsvis att stanna hemma redan vid milda symtom.