Vård och omsorg isolerar nyinflyttade

Nyinflyttade på Vetlanda kommuns särskilda boenden hålls avskilda från övriga verksam­heten under sina tre första dagar för att minimera risken för spridning av corona­viruset.

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson menar att nyinflyttade boende ska hållas avskilda från övriga verksamheten i tre dagar för att minska risken för smittspridning.

– Det är en försiktighetsåtgärd för att vi ska säkra våra boendes trygghet. Vi anser att det är nödvändigt för att minimera risken för spridning av viruset, berättar vård- och omsorgschef Marianne Karlsson.

De nya rutinerna har använts under den senaste månaden och fungerat på ett bra sätt.

– Det kan vara svårt att motivera för personer med demens varför de ska hålla sig inne på sina rum, så det är i sådana situationer det kan uppstå problem, men i övrigt har alla varit väldigt förstående, säger Marianne.

Hittills har Vetlanda kommun varit relativt förskonad från coronaviruset inom vård och omsorgs olika verksamheter. Därför har frågan ställts om det är nödvändigt att isolera de nyinflyttade.

– Det handlar om att skydda våra äldre och att undvika att smittan kommer in med nya människor. Vi vill hindra det i tid när vi inte vet vilka kontakter en nyinflyttad har haft.

Flera har också undrat om tre dagar verkligen räcker för att förhindra spridning av coronaviruset, som har en inkubationstid mellan två och fjorton dygn.

– Tre dagar är vad vi anser är rimligt att hålla en person isolerad, eller avskild från verksamheten. Det handlar om att vi måste vara extra uppmärksamma på symtom. Därefter finns det nödvändig skyddsutrustning att använda tills man vet säkert om det är covid-19 eller inte.

Rutinerna gäller inte bara nyinflyttade utan även de som har varit iväg från boendet av olika anledningar och vistats i andra miljöer. Det kan till exempel handla om ett läkarbesök eller att de har varit hos tandläkaren.

– Vi hanterar alla situationer där våra boende kan ha kommit i kontakt med smittan lika.

Däremot är det fortsatt inga problem för de äldre att ta sig ut i friska luften. Anhöriga kan höra av sig och möta upp en boende utanför för en promenad, men precis som över allt annars så gäller det då att hålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Utomhus är det avstånd som gäller och man ska inte ha fysisk närkontakt med besökare, så det är inte ett skäl till att personen ska behöva hålla sig för sig själv i tre dagar, förklarar Marianne Karlsson.