Vi redovisar smittläget inom vård och omsorg

Vetlanda kommun väljer nu att redovisa hur många som konstaterats smittade med covid-19 inom vård och omsorg. Läget kommer att rapporteras en gång i veckan och på övergripande nivå för att inte riskera patientsekretessen.

Magnus Färjhage och Helen Karlsson

Uppdateringarna kring smittläget ges vid Vetlanda kommuns livesändningar på Facebook på fredagar klockan 14. Där medverkar kommundirektör Magnus Färjhage. Även MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Helen Karlsson har varit med vid sändningarna.

Hur många som bär på corona­smitta inom kommunens verksamheter är en av de vanligaste frågor vi får just nu, både från media och allmänhet. På rekommendation av smittskydds­läkaren i Region Jönköpings län har vi tidigare valt att inte redovisa någon sådan siffra, dels beroende på patient­sekretessen och dels eftersom det inte är någon allmän rättighet att ta del av vilka diagnoser som finns bland våra brukare.

Livesändning på fredagar

Framöver kommer vi dock att ge en bild av smittläget inom vård och omsorg. Rapporteringen blir generell och handlar om det totala antalet smittade i verksamheterna, detta för att uppgifterna inte ska kunna knytas till ett enskilt boende eller en enskild person och därmed riskera att bryta mot patient­sekretessen.

– Det finns ett allmän­intresse och enligt vår kommun­jurist finns det inget som hindrar att vi lämnar ut siffrorna. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte säger något om antalet sjuka totalt i kommunen, det finns en allmän smitt­spridning av corona­viruset i samhället och det måste vi alla förhålla oss till genom att följa råden kring hand­hygien och social distansering, säger kommun­direktör Magnus Färjhage.

I dagsläget har vi en konstaterad smittad på äldreboende och en inom hemtjänst. Vi kommer att ge uppdaterade siffror från verk­samheterna vid den livesändning som Vetlanda kommun gör på Face­book varje fredag klockan 14.

Brukare testas

– Smittläget gäller endast för vård och omsorg eftersom det är där brukare testas. Provtagningarna sker utifrån riktlinjer från regionens smittskydds­enhet vilket innebär att alla med feber och/eller luftvägs­symtom testas, säger Helen Karlsson som är MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Hur smittläget ser ut för kommunens befolkning som helhet har Vetlanda kommun inga uppgifter kring, de siffrorna redovisas på region­nivå.

– Det beror på att en person som testas positivt för covid-19 inte har någon skyldighet att meddela sin kommun. När det gäller våra egna anställda är det upp till den enskilde att delge arbets­givaren, säger kommunikations­chef Annelie Jönsson.