Lokalhyresgäster kan få sänkt hyra

Hyresgäster inom bland annat handeln och restaurangbranschen som drabbats hårt av coronapandemin kan få tillfälligt sänkta hyror. Vetlanda kommun och Vetlandas fastighetsägarnätverk har träffats för att gemensamt diskutera frågan.

Pär-Olof Högstedt och Patrik Styrbjörn på bild

Patrik Styrbjörn, VD för Witalabostäder, och Pär-Olof Högstedt, mark och exploateringschef, har tillsammans med Vetlandas fastighetsägarnätverk diskuterat frågan om hyresrabatt.

Många branscher har drabbats hårt ekonomiskt av coronaviruset. Särskilt drabbade är bland annat hotell- och restaurangbranschen och handeln. Därför har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor som stöd för tillfälligt sänkta hyror för drabbade verksamheter.

Hyresgästerna kan få en rabatt på maximalt 50 procent i tre månader, där fastighetsägarna står för 25 procent. Resterande 25 procent får fastighetsägarna i efterhand söka ersättning för.

De branscher som stödet riktar sig till är bland annat sällanköpshandel, hotell, restaurang och butikshandel.

“Dialog med drabbade verksamheter”

Vetlanda kommun, Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler äger ett antal fastigheter med lokaler som hyrs ut till olika verksamheter.

– Vi har ännu inte tagit ett beslut om hur vi kommer göra med hyran. Det vi har bestämt är att vi kommer hålla en dialog med drabbade verksamheter och göra en bedömning i varje enskilt fall, säger mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt.

Witalabostäder och Vetlanda Industrilokaler har beslutat att agera på samma sätt som Vetlanda kommun.

– Vi har förstått att en del företag drabbas hårt av detta. Vi har därför beslutat att göra en individuell bedömning angående en eventuell tillfällig rabatt av hyran för de lokalhyresgäster som är berättigade till stödet och som har behov av det efter påverkan av coronaviruset, säger Patrik Styrbjörn, VD för Witalabostäder och Vetlanda Industrilokaler. Vi gör en individuell bedömning i dessa fall för att se om och hur hyresgästen har påverkats ekonomiskt av det rådande läget.

Kommunen har representanter med i det fastighetsägarnätverk som organiseras och sammankallas av Nuvab, där frågan diskuterades under veckan som gick.

– Tanken är att vi ska försöka följa samma linje när det gäller lokalerna i centrum, säger Pär-Olof Högstedt.

Men den rådande situationen drabbar inte bara hyresgästerna utan även fastighetsägarna.

– Fastighetsägarna får stå för hälften av hyresrabatten, pengar som de inte får tillbaka och det kan vara svårt för vissa som inte har så stora marginaler. När de får tillbaka resterande del av hyresrabatten är också oklart, så det är ett svårt beslut att ta, säger Pär-Olof Högstedt.

Formellt beslut om eventuell hyresrabatt där Vetlanda kommun är fastighetsägare fattas av kommunstyrelsen.