Vårdnadshavare – besök inte skolor

Just nu är många permitterade från sina arbeten och en del vårdnads­havare passar då på att se hur barnen har det i skolan. Det är dock inte tanken att fler människor än nöd­vändigt ska befinna sig i skolorna och vi ber därför alla vårdnads­havare att respektera detta.

Skolchef Henrik Wågesson

Skolchef Henrik Wågesson uppmanar vårdnadshavare att inte besöka sina barn i skolan just nu.

Skolchef Henrik Wågesson

Som en följd av coronaviruset covid-19 har många företag och arbetsgivare drabbats hårt ekonomiskt. Det har lett till permitteringar bland personalen och att många fått stanna hemma. Lediga vårdnadshavare ser då möjligheten att besöka sina barn i skolan.

– Det har förekommit på flera skolor att vårdnadshavare kommer för att se hur barnen har det, men just nu måste vi säga nej till den här typen av besök, säger skolchef Henrik Wågesson.

Främst är det vårdnadshavare till barnen i de tidigare skolåren som är nyfikna och kommer för att se hur allting fungerar i skolan.

– Det är jättebra att man är intresserad av sina barns skolgång och i normala fall är de förstås varmt välkomna. Men i läget som är just nu med covid-19, så ska vi inte samla fler människor än nödvändigt i våra lokaler, säger Henrik Wågesson.