Innebär ditt jobb en samhällsviktig funktion?

Samhället är beroende av barnomsorg för barn yngre än 12 år. Om regeringen fattar beslut om att stänga skola och barnomsorg måste därför viss barnomsorg hållas öppen för de barn vars vårdnadshavare fyller en samhällsviktig funktion.

Anders Walhjalt från Höglandets räddningstjänst

Anders Walhjalt är funktionschef för kris och beredskap på Höglandets räddningstjänst.

Det finns inga indikationer på att regeringen vill stänga barnomsorg och grundskolor, men med anledning av coronavirusets spridning är det viktigt att vara förberedd på många olika scenarion. Därför behöver kommunen veta vilka barn som ska erbjudas barnomsorg även om förskola eller grundskola har stängt.

– Vi vill vara förberedda ifall regeringen fattar ett sådant här beslut, säger kommundirektör Magnus Färjhage.

Gränsdragningen för vilka yrken som innebär en samhällsviktig funktion är inte helt given, men enligt Anders Walhjalt som är funktionschef för kris och beredskap på Höglandets räddningstjänst, finns en mängd yrken där folk faktiskt måste gå till jobbet och därför kan inte heller barnomsorgen stänga helt.

– Vissa funktioner i samhället måste hållas igång. Vi måste ha elproduktion och eldistribution, vården måste fungera och vi måste ha renhållning igång. Polis, ambulans och räddningstjänst måste kunna rycka ut, förklarar Anders Walhjalt.

Det finns alltså kritiska funktioner i samhället som inte får sluta fungera. Anders Walhjalt är noga med att alla yrken behövs i samhället, men att alla jobb är viktiga på olika sätt.

– Alla funktioner är viktiga för samhället, men alla är inte samhällsviktiga. Ett apotek måste vara igång för en diabetiker kan inte vänta i två månader på att få sitt insulin. På samma sätt behöver alla kläder, men den stora skillnaden är att du kan vänta med att köpa en tröja, medan medicin inte kan vänta.

Det är upp till arbetsgivaren att bedöma om en medarbetare utgör en samhällsviktig funktion. Ett brev har sedan tidigare gått ut till olika företagare i Vetlanda kommun där företagsledarna har blivit ombedda att identifiera samhällsviktiga tjänster i sina verksamheter.

– Även om de som arbetar på en specifik plats anses fylla en samhällsviktig funktion så behöver inte det betyda att alla måste vara på plats samtidigt, så det är också något arbetsgivaren kan behöva ta hänsyn till, hur många som behövs för att hålla igång, förklarar Anders Walhjalt.

Anmäl via e-tjänst

Vetlanda kommun har förberett en e-tjänst där du som har en samhällsviktig funktion kan anmäla att du är i behov av barnomsorg om förskolor och skolor stänger. Du kan inte önska vilken förskola eller fritidshem ditt barn ska vara på, den fördelningen sköts av barn- och utbildningsförvaltningen.

Informationen som vi samlar in genom e-tjänsten bygger kort och gott på om du som vårdnadshavare är i behov av barnomsorg för dina barn. Uppgifter rörande vilken funktion enskilda individer har i samhället kommer inte att registreras.

– Vi är inte ute efter detaljerad information, utan vi vill bara veta vilka barn som ska ha barnomsorg om vi hamnar i den situationen att vi måste stänga verksamheterna, säger Magnus Färjhage.

Med anledning av att informationen är känslig vill vi inte samla in för mycket information i onödan. Det innebär att e-tjänsten som ska användas inte kommer att vara tillgänglig förrän insamlingen är aktuell.

– Vi vill heller inte få in information på något annat sätt än genom e-tjänsten, säger Magnus Färjhage.

Vad gäller om barn­omsorgen och/eller skolan stänger?

Den dagen skolan eller barnomsorgen stänger ska du som inte har en samhällsviktig funktion stanna hemma med ditt barn. Undantag kan förekomma om barnet behöver särskilt stöd som inte kan tillgodoses i hemmet.

Om du har en samhällsviktig funktion ska du anmäla detta i kommunens e-tjänst och sedan ska barnet komma till förskolan, dagbarnvårdaren, skolan eller fritidshemmet precis som vanligt. Skolskjutsen går som vanligt de första dagarna tills alla ansökningar i e-tjänsten har hanterats. Mer information om detta kommer efter hand.

Om ingen av vårdnadshavarna har en samhällsviktig funktion räcker det att en är hemma med barnet medan den andra går till jobbet precis som vanligt.

Alla vårdnadshavare med barn i Vetlanda kommuns förskoleverksamheter eller skolor får ytterligare information via Vklass. De som har barnomsorg eller går i skola i fristående verksamheter får information enligt deras rutiner.

Så vet du om du har en samhällsviktig funktion

För att veta om du har en samhällsviktig tjänst ska du ha en dialog med din arbetsgivare eller följa den vägledning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lagt upp på sin webbplats.

Följande sektorer räknas som samhällsviktiga. Observera att kommunen har rätt att begära in arbetsgivarintyg som styrker behovet av barnomsorg för dig som har ett samhällsviktigt yrke.

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel
 • Militärt försvar
 • Offentlig förvaltning
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar
 • Transporter