60-tal kan tänka sig att byta yrke om vården behöver hjälp

Många medarbetare som har vårdutbildning men som idag jobbar med andra uppgifter inom Vetlanda kommun kan tänka sig att gå tillbaka till vården tillfälligt om det skulle behövas under coronapandemin.

Sjuksköterska tar blodtryck på patient

Bland de som anmält sitt intresse finns både utbildade sjuksköterskor och undersköterskor.

I en enkät som gått ut till alla med­arbetare som inte jobbar inom vården har Vetlanda kommun inventerat vilken kompetens som finns när det gäller vård- och omsorgs­yrken. 68 procent valde att svara, vilket motsvarar cirka 1 400 personer. Av dem uppger 60 stycken att de har utbildning och kan tänka sig att göra en insats genom att byta yrke en period om det skulle behövas.

Det här är ett mycket positivt resultat, överraskande positivt. Vi kommer med all sannolik­het behöva den här kompetensen i sommar. För oss kan det vara värde­fullt om man har möjlighet att ställa upp några dagar, säger vård- och omsorgs­chef Marianne Karlsson.

I huvudsak handlar det om medarbetare med undersköterske­kompetens, totalt 53 personer har uppgett att de är utbildade under­sköterskor och vill hjälpa till. Utöver detta finns sju stycken sjuksköterskor som kan tänka sig att göra en insats.

Det är betydligt fler än vi väntat oss som har kompetensen under­sköterska eller sjuk­sköterska. För oss inom vård- och omsorg är det viktigt att ha personal med rätt kompetens så långt det är möjligt, säger Marianne Karlsson.

Samarbete om tidpunkt

Syftet med inventeringen är att vara förberedd om personal­läget inom vård- och omsorg skulle förändras och behovet öka av mer personal med utbildning.

Det är Vetlanda kommuns bemannings­enhet som kommer att kontakta de personer som kan vara aktuella att byta yrke för diskussion kring exempelvis arbets­plats och tidpunkt.

Vi kommer bland annat att behöva veta när de kan tänka sig att jobba hos oss. Samtidigt måste det ske en prioritering av när man kan vara frånvarande från sitt ordinarie jobb. Där handlar det om att vi får samarbeta mellan förvaltningarna, säger Marianne Karlsson.

Exakt hur ett yrkes­byte ser ut kommer alltså att variera från person till person, exempelvis kan det bli andra arbets­tider då verksam­heterna inom vård- och omsorg bemannas dygnet runt. Den som byter jobb behåller samma lön som i sin nuvarande anställning.