Witalabostäder underlättar för hyresgäster som påverkats av coronaviruset

Witalabostäder har beslutat att underlätta för de hyresgäster som blivit drabbade ekonomiskt av coronapandemin och nu har svårt att betala sin hyra.

Witalabostäder vill underlätta för hyresgäster som drabbats ekonomiskt av corona.

Witalabostäder har beslutat att underlätta för hyresgäster som blivit drabbade ekonomiskt av coronapandemin. Patrik Styrbjörn, VD för Witalabostäder, tycker att det är en självklarhet att hjälpa sina hyresgäster.

Det är många som påverkas av det rådande läget i Sverige och världen. En del tvingas lämna sina jobb eller isolera sig hemma. Detta påverkar ekonomin och det finns de som kan få svårt att betala sina räkningar en tid framöver.

Witalabostäder vill hjälpa de hyresgäster som hamnat i en situation där de inte kan betala sin hyra i tid på grund av coronapandemin.

– Vi vill föra en dialog med de hyresgäster som påverkats ekonomiskt av coronapandemin och därför inte kan betala hyran i tid. Tillsammans kan vi då se över hur möjligheterna att betala ser ut och göra upp en avbetalningsplan om det behövs, säger Patrik Styrbjörn, VD för Witalabostäder.

"Finns inga regler"

Detta betyder att de som får svårt att betala sina hyresräkningar i tid under pandemin inte kommer att vräkas.

– Det finns inga regler för fastighetsbolagen att de måste hjälpa sina hyresgäster på detta sätt men för oss känns det självklart att underlätta för de personer som hamnat i en svår situation på grund av coronaviruset. Witalabostäder står för omtanke, respekt och service och då är det självklart att vi ska behandla våra hyresgäster på det sättet, säger han.

Antalet personer som har hört av sig till Witalabostäder för att ansöka om att få skjuta på betalningen eller att delbetala har legat på en normal nivå sedan pandemin tog fart.

– Vi har alltid en dialog med de personer som får svårt att betala hyran, även när det inte har med coronaviruset att göra. Men än så länge har antalet förfrågningar legat på en normal nivå, säger Patrik Styrbjörn.