Fusk med hämtluncher drabbar elever och företag

Systemet med hämtluncher för gymnasieelever har missbrukats i flera fall. Vi vädjar att alla hjälps åt att följa de regler som finns, för att du och dina kompisar ska kunna få er mat men också för att näringslivet ska få den draghjälp man så väl behöver.

Mat på tallrik.

Elevluncherna har varit ett uppskattat inslag under coronapandemin. Tyvärr förekommer fusk och vi uppmanar därför alla att följa reglerna för att det ska bli så bra som möjligt för både elever och näringsidkare.

Sedan en tid tillbaka finns möjlighet för alla elever som studerar på Njudungs­gymnasiet att hämta lunch på restaurang två gånger i veckan. Ett sätt att stötta närings­livet under den pågående corona­pandemin.

Lunch­erbjudandena får varje elev till sin telefon och länken måste sedan visas upp hos restaurangen där man väljer att hämta sin mat. Vi har nu fått kännedom om att systemet missbrukats.

– Det har varit fall där länken varit förbrukad och där elever fått meddelande om att de hämtat mat, trots att de suttit hemma, säger kostchef Lena Ottosson. Det är naturligtvis jättetråkigt att det finns människor som väljer att missbruka detta.

Det har inneburit att elever blivit utan restaurang­lunch eller behövt betala ur egen ficka.

– Detta ska ju gynna närings­livet och det är synd om vi måste plocka bort det. Men fortsätter missbruket så kan det tyvärr bli så, säger Lena Ottosson.

Hämtluncher för gymnasie­elever gäller till och med 29 april. Men eftersom satsningen fallit väl ut och såväl restauranger och elever som politiker har varit nöjda kan den komma att förlängas. Då krävs dock ett nytt politiskt beslut.