Förskolan förbereder för viruskris

Ännu har coronakrisen inte på allvar slagit till i Vetlanda, men planen är tydlig: Förskolorna ska ha beredskap för att fortsatt kunna hålla öppet.

Två gunghästar på en förskolegård
Två gunghästar på en förskolegård

Att förskolorna kan hålla öppet är en förutsättning för att vårdnadshavare ska kunna gå till sina jobb, inte minst de vårdnadshavare som jobbar inom hälso- och sjukvården. Region Jönköpings län har uttryckt önskemål om att kommunernas barnomsorg ska hållas flexibel.

– De har fått ändra fokus i regionen och lägger ner väldigt mycket tid på coronaviruset. Det innebär till exempel att många som jobbar deltid blir ombedda att jobba heltid och då måste vi vara redo att erbjuda barnomsorg, säger biträdande skolchef Henrik Bjarnbäck.

För att förskolorna ska ha möjlighet att ta emot fler barn vars vårdnadshavare jobbar inom hälso- och sjukvården, eller erbjuda omsorg i större utsträckning, så måste det också finnas plats. Därför vädjar nu kommunen till vårdnadshavare med barn som har så kallad 15-timmarsplacering att ha sina barn hemma.

– Det handlar till exempel om arbetssökande och föräldralediga, förklarar Ingela Nyberg som är verksamhetschef för förskolorna i kommunen.

Samma sak gäller för vårdnadshavare som blivit permitterade från sina arbetsgivare.

– Vi önskar att du som är permitterad har barnen hemma medan du är hemma. Däremot är du självklart berättigad till barnomsorg medan du arbetar, säger Ingela Nyberg.

Biträdande skolchef Henrik Bjarnbäck fyller i och förklarar att det också är en planeringsfråga.

– Det kommer att ske snabba förändringar och för att förskolorna ska kunna planera dagarna och veta att det finns utrymme är det bra om de som kan håller sina barn hemma, säger han.

Samlokaliserade för att kunna fungera

Från och med den 14 april 2020 är förskolorna i Vetlanda kommun samlokaliserade. En förändring som varit möjlig att genomföra när personalnärvaron varit stabil medan antalet barn varit betydligt lägre än vanligt.

– Genom att samlokalisera förskolorna ser vi till att vi fortsatt kan ha personal som täcker upp för varandra även om vi skulle börja få många sjuka, berättar Ingela Nyberg.

Om flera av de frånvarande barnen börjar komma tillbaka blir det förstås ont om plats, men det är också därför föräldrar nu ombeds att hålla sina barn hemma i den mån det är möjligt.

– Vi följer det här löpande för att se hur läget utvecklar sig. Vi har aldrig varit i en sådan här situation, men vi måste utgå från det värsta tänkbara scenariot, säger Ingela.

Med det värsta tänkbara scenariot menar hon att en så pass stor andel av personalen skulle insjukna att förskolor blir tvungna att stänga.

– Vi behöver ha beredskap om viruset slår till hårdare i Vetlanda och det är därför vi har gjort den här samlokaliseringen, för att inte behöva stänga någon förskola den dagen det sker.

Som läget ser ut idag är personalstyrkan fortfarande god och det hade med andra ord inte varit något problem att hålla förskolorna öppna. Både Henrik Bjarnbäck och Ingela Nyberg står dock bakom beslutet att samlokalisera förskolorna som en förebyggande åtgärd och anser att alternativet är mycket värre.

– Att behöva flytta en verksamhet från en dag till den andra blir en stor omställning för både barnen och personalen, men också för måltidsservice och lokalvårdare. Nu har alla fått en tid på sig att förbereda sig mentalt och rent praktiskt, säger Ingela.

– I värsta fall hade barnen fått ta på sig sina gula västar och gå till nästa förskola, mitt på dagen. Nu behöver vi inte råka ut för det. Sen om allting varit i onödan så får det hemskt gärna vara så, men det är en så pass allvarlig situation som råder att vi måste ta den här typen av beslut, avslutar Henrik Bjarnbäck.