Nämnder får miljontillskott för att klara coronapandemin

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden är de som bedöms påverkas mest av coronapandemin. Nu skjuter politiken till 25 miljoner kronor i en engångssumma för att klara av den mest akuta fasen.

Dan Ljungström, Carina Bardh och Henrik Tvarnö utanför stadshuset.

Kommunalråden Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Henrik Tvarnö (S) menar att tillägget ger nämnderna ett visst andrum under den pågående coronaepidemin men poängterar samtidigt att arbetet med långsiktig strukturomvandling måste fortsätta.

Kommun­styrelsens arbets­utskott tog under måndagen beslut om tilläggs­budget som innebär 15 miljoner extra för vård- och omsorgs­nämnden och social­nämnden tio miljoner under 2020. För nämnderna innebär det att de just nu kan lägga sitt fokus på den pågående corona­pandemin och inte på struktur­omvandlingar.

Vi är tvungna att göra detta för att klara ut situationen, säger kommunal­rådet Dan Ljungström (C ).

Det är orimligt att kräva att nämnderna ska jobba med effektivisering som läget ser ut nu, vi måste fokusera all kraft på coronapandemin, säger kommun­styrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S).

Beslutet om tilläggs­budget togs efter beskedet att kommuner och regioner kommer att tillföras ytterligare 15 miljarder kronor extra i statliga medel med anledning av corona­pandemin. För Vetlanda kommuns del väntas detta innebära 27,9 miljoner kronor. Delar av detta tillskott ska användas till den nu beslutade tilläggs­budgeten. Resterande pengar kommer bland annat att täcka upp för vikande skatte­intäkter på grund av att bland annat arbets­lösheten ökar.

Inte sakta farten

Signalen från politiken är också att det långsiktiga effektiviserings­arbete som pågår på bred front inom samtliga kommunala verksamheter måste fortsätta.

Det är positivt att vi kan göra detta under rådande omständigheter. Men det är samtidigt viktigt att vi inte saktar ner farten i arbetet med att få en ekonomi i balans, det kommer ju en tid efter detta. Vi måste fortsätta att jobba på bred front med att hitta möjligheter till förändring, flexibilitet och hur vi kan jobba annorlunda, med exempelvis mindre möten och mer samverkan. Ska man peka på något positivt som detta fört med sig så är det att vi fått tänka i nya banor inom många områden vilket jag hoppas att vi kan ta tillvara framåt, säger kommunalrådet Carina Bardh (M).

Vi kommer aldrig att klara ekonomin över tid om vi inte fortsätter att effektivisera. Vi har gjort en stor del av jobbet med strukturomvandling redan vilket innebär att vi har bättre utgångs­läge än många andra, en del kommer inte upp över vatten­ytan ens med de nya pengarna, säger Henrik Tvarnö.