Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Samlokalisering av förskolor

Från och med den 14 april flyttar flera av de mindre förskolorna i kommunen tillfälligt ihop med de större. Det är en förebyggande åtgärd för att Vetlanda kommun ska vara beredd om frånvaron bland förskolepersonalen blir för hög för att hantera.

En ankfamilj i plast och en leksakslastbil står uppställda på en hylla.

Frånvaron på förskolorna i Vetlanda kommun är just nu väldigt hög. Främst är det barn som är hemma på grund av sjukdom eller planerad ledighet, men även delar av personalen saknas. Frånvaron bland personalen är hanterbar, men från kommunens sida följer vi hela tiden utvecklingen i världen och ser hur coronaviruset covid-19 sprider sig. Det är därför vi har tagit ett förebyggande beslut om att samlokalisera förskolorna i kommunen.

– Det innebär att vissa förskolor går in i en större förskola, med befintliga barngrupper, befintlig personal och befintliga scheman, säger Ingela Nyberg som är verksamhetschef för förskolorna i Vetlanda kommun.

Anledningen till att kommunen väljer att samlokalisera förskolorna är att de mindre förskolorna riskerar att drabbas hårdare om personalfrånvaron ökar.

– Det blir genast tydligare på en mindre förskola om delar av personalen är borta. Vi väljer därför att flytta över till de större verksamheterna för att det alltid ska finnas personal som täcker upp, säger Ingela Nyberg.

En viktig samhällsfunktion

Förskolan är en viktig del i samhällsstrukturen och utan den är det många som i stället för att gå till jobbet, måste vara hemma med sina barn. Att Vetlanda kommun skulle behöva stänga förskolor på grund av för hög sjukfrånvaro är inte ett alternativ.

– Vi måste ha beredskap i om situationen förvärras. Vi kan inte hamna i en situation där exempelvis sjukvårdspersonalen inte kan gå till jobbet för att vi inte har personal som tar hand om deras barn.

Eftersom frånvaron bland barnen i förskolan just nu är hög medan personalstyrkan är förhållandevis god så är det ett bra läge att organisera om.

– Det passar bra nu när det finns tid att planera i lugn och ro. Men den stora anledningen till att förändringarna görs just nu är att vi ska vara förberedda om smittan på allvar når Vetlanda. Då ska vi inte tvingas stänga förskolor för att vi inte varit ute i tillräckligt god tid.

Men det är inte bara för förskolans skull som förändringarna sker. Även andra verksamheter ska förhoppningsvis få lite andrum.

– Vi vet att lokalvårdare redan nu har en ansträngd situation att få fram vikarier och en sådan verksamhet som måltidsservice måste också vara beredd att fördela om sina personella resurser så att jobbet görs där det behövs.

Så liten påverkan som möjligt

Av kommunens 27 förskolor är det 15 stycken som ska hålla öppet, vilka det är kan du läsa i faktarutan nedan. De mindre verksamheterna kommer i sin helhet att flyttas till någon av de här större förskolorna. Barnen kommer alltså att ha samma pedagoger som vanligt och träffa samma kompisar som vanligt, men i en annan lokal.

– Det är viktigt att vi säkrar upp så att barnens vardag är så normal som möjligt i en i övrigt svår situation, konstaterar Ingela Nyberg.

Ingela betonar också vikten av att anmäla frånvaro till barnens förskola.

– Det är väldigt mycket lättare för personalen att planera om de vet hur många barn som kommer vara på plats. Det är alltid viktigt, men särskilt i det läget vi är i nu, säger hon.

En förskola som nu kommer att ta emot fler barn är Stensåkra förskola. Där finns det 134 platser, men endast ett tjugotal barn har varit på plats den senaste tiden. När barn och pedagoger från andra förskoleverksamheter nu flyttar in så slår Stensåkras egna avdelningar ihop.

– Barnen som redan går på Stensåkra är trygga i lokalerna och känner pedagogerna, så det blir en annan situation för dem än för barnen som ska lära känna en helt ny plats.

Ingår i beredskapsplanen

Att det är just de här förskolorna som ska hålla öppet beror inte bara på att de har störst lokaler och är mest lämpade för ett större antal barn. Flera av dem ingår också i kommunens beredskapsplan i fall regeringen skulle ta beslutet att stänga för- och grundskolor helt.

– Även om regeringen skulle besluta om att stänga förskolorna så kommer vi behöva hålla de här förskolorna igång för att föräldrar med samhällsviktiga yrken ska kunna lämna sina barn där. Barnen ska inte behöva flytta två gånger.

Att fler barn nu kommer att samlas på färre ställen ser inte Ingela Nyberg som något problem och menar att kommunen här följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

– När vi är så många handlar det i stället om att organisera oss på ett annat sätt. Det ska till exempel inte vara för många barn som äter samtidigt, eller går ut samtidigt. Barnen är fortfarande uppdelade i sina respektive avdelningar.

Ingela Nyberg skickar också med en vädjan om att föräldrar och vårdnadshavare inte ska släppa iväg barnen till förskolan om de visar några som helst sjukdomssymtom.

- Det är A och O nu för att barnen inte ska komma till förskolan och smitta andra. Om du som vårdnadshavare är sjuk eller har förkylningssymtom vill vi inte att du kommer in i förskolan vid lämning och hämtning. Ta i stället kontakt med förskolan och kom överens om vilken tid barnet kommer att lämnas och hämtas, så möter vi upp utomhus.

Information till vårdnadshavare

I samband med att alla förberedelser inleds kommer samtliga rektorer att gå ut med information via Vklass. Där får du som vårdnadshavare den information som gäller för just dina barn och den eller de förskolorna de går på. På vissa orter kommer det även att ske samordning mellan fritidshem och förskolor.

Om du har några frågor bör du kontakta ditt barns rektor.

Hur ser förändringen ut?

Rubrikerna här nedan berättar vilka förskolor som fortsatt ska vara öppna. I listorna under respektive rubrik står vilka verksamheter som ska flytta dit.

Tändhattens förskola

 • Forngårdens förskola
 • Tomaslundens förskola
 • Pedagogisk omsorg centralorten (avvaktar tillsvidare, mer information kommer)

Kvarnens förskola

 • Bollens förskola
 • Häggska förskolan

Bäckseda förskola

 • Pedagogisk omsorg Bäckseda
 • Östanskogs förskola

Vilans förskola

 • Tallbackens förskola

Landsbro förskola Brobygränd

 • Landsbro förskola Boställevägen

Stensåkra förskola

 • Bäckagårdens förskola
 • Esplanadens förskola

Målaregårdens förskola

 • Smedjans förskola

Holsby förskola

 • Skede förskola

Kvillsfors förskola (och fritidshem)

 • Skirö förskola och fritidshem

Ytterligare samordning och samarbete planeras även mellan förskolor och fritidshem i de mindre orterna. Tidpunkt för när samverkan startar och i vilka former beslutas i samråd mellan berörda rektorer.

Samverkan mellan fritidshem och förskolor

 • Korsberga fritidshem och Korsberga förskola
 • Ramkvilla fritidshem och Bäckaby förskola
 • Myresjö fritidshem och Myresjö förskola
 • Ekenässjöns fritidshem och Skogsbackens förskola
 • Björköby förskola och Lindens förskola
 • Nye fritidshem och Nye förskola

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  500