Vetlanda kommun vill underlätta för näringslivet

Undersök vilka möjligheter som finns att underlätta för näringslivet under det pågående coronautbrottet. Det är en uppgift som nu prioriteras inom förvaltningar och bolag i Vetlanda kommun.

Elsa framför konditori Cecils uteservering.

Nu är det möjligt för näringsidkarna att öppna sina uteserveringar tidigare. Något som konditori Cecil, där Elsa Halje är en av medarbetarna, valt att göra.

Kommunstyrelsens arbets­utskott rekommenderar samtliga förvaltningar och bolag att skyndsamt titta på möjliga åtgärder med anledning av det just nu ansträngda samhälls­läget.

– Vi sitter alla i samma båt, läget vi har just nu är något vi måste hantera gemensamt. Näringslivet gör sitt, konsumenterna kan hjälpa till och stötta genom att handla hemma exempelvis. Nu tittar vi på vad vi som kommun kan bidra med, säger kommun­styrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S).

Arbets­utskottet har också fattat beslut om en rad konkreta åtgärder som man räknar med kan gagna näringslivet under den mest kritiska perioden. Det handlar bland annat om att minska antalet tillsyns­ärenden och bara genomföra de som bedöms vara absolut nödvändiga. Kommunens betalnings­rutiner ska ses över, uteserveringarna får lov att öppna tidigare än vanligt och tillsyns­avgifter för alkohol­tillstånd skjuts fram sex månader.

– Detta är åtgärder som vi ser kan ha effekt utan att det får allvarliga konsekvenser för kommunens ekonomi eller att vi bryter mot några lagar och bestämmelser, säger Tvarnö.

Förvaltningarna och bolagen ska prioritera uppgiften och samtidigt göra konsekvens­analyser kring hur ett eventuell åtgärd kan påverka kommunens egen ekonomi.

– Det gäller att vi gör rätt åtgärder som får störst effekt, säger Henrik Tvarnö.