Så här jobbar förskolor och skolor under pandemin 

Skolor och förskolor i Vetlanda kommun har beredskap för att verksamheten ska kunna fortsätta att fungera även vid hög sjuk­frånvaro. I våra beredskaps­planer ingår också hur vi hanterar en eventuell stängning. 

Barn i skola

Det finns en tydlig prioriteringsordning för vilka skolor och förskolor som ska hållas öppet om personalfrånvaron blir för stor.

I Vetlanda kommun finns beredskaps­planer för både grund­skola och förskola som vi följer för att verksamheterna ska kunna fungera som vanligt i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som eventuell smittspridning hålls nere. Beredskaps­planerna innebär bland annat att lednings­grupperna har regelbundna avstämningar och att personal­läget rapporteras dagligen. Vi har skärpt våra hygienrutiner och följer kontinuerligt Folkhälso­myndighetens råd.

I förskolan försöker vi vara utomhus så mycket som möjligt och barngrupperna sprids ut i lokalerna. Lägre bemanning innebär också att vi prioriterar ner bland annat personal­träffar och utvecklings­samtal för att kunna lägga fokus på att upprätthålla den dagliga verksamheten.

Även i skolorna försöker vi jobba mer med uteaktiviteter och undvika stora samlingar och vistelser i gemensamma utrymmen. Vid exempelvis idrott väljer vi aktiviteter utan för mycket fysisk kontakt.

Vi följer utvecklingen noga och har en tydlig plan för hur vi ska agera om eller när något förändras, säger skolchef Henrik Wågesson.

Vid akut läge

Skulle vi hamna i ett läge där vi på grund av hög personal­frånvaro måste välja vilka skolor som ska hållas öppna kommer yngre elever att prioriteras före äldre. Även fritidshem är prioriterade.

De skolor som enligt beredskaps­planen ska hållas öppna i ett akut läge, vilket det kan bli om mer än 50 procent av personalen är frånvarande, är Withala­skolan, Landsbro skola, Bäckseda skola (upptagnings­område Myresjö, Ramkvilla, Korsberga), Mogärde­skolan (Björkö, Ekenässjön, Kvillsfors och Holsby), Tomaslunds­skolan (Nye) samt eventuellt Norrgårds­skolan (Brunnsgårds­skolan). För att det ska fungera kommer elever att skolskjuts. Skoltiderna kan komma att påverkas och fritids­hemmen kan få förlängda öppettider. Skulle detta inträffa kommer du som vårdnadshavare få detaljerad information via Vklass om vad som gäller för just ditt barn.

Detta är inget som kommer att hända från en dag till en annan utan det kommer i så fall att ske med viss framför­hållning. Vi följer läget hela tiden och vi kommer att se till att budskapet når fram till de som berörs, säger Henrik Wågesson.

Inom förskolan prioriteras på motsvarande sätt Tändhattens och Kvarnens förskolor i centralorten samt Myresjö, Stensåkra, Bäckseda, Korsberga, Holsby och Skogsbackens förskolor vid ett akutläge med mer än 40 procents personal­frånvaro.

Om stängning blir aktuellt

Under torsdagen antogs en ny lag som gör det möjligt för regeringen och kommunen att stänga skolor, förskolor och fritidshem om det skulle behövas. Någon stängning är dock inte aktuell just nu eftersom regeringen och Folkhälso­myndigheten bedömer att det inte skulle ha någon effekt på smittspridningen.

Skulle en skolstängning bli aktuell längre fram ska de barn vars föräldrar har samhälls­viktiga yrken kunna få omsorg i form av förskola och fritids i Vetlanda kommun. Förskolor och fritidshem kommer alltså att arbeta i nära samverkan om något sådant skulle hända. Insatserna gäller även för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Vi har kapacitet för att ta emot mycket barn. Exakt hur många det skulle röra sig om vet vi inte i nuläget. Inom kommunen håller vi på att ta fram en definition av begreppet samhälls­viktiga yrken, där följer vi också rekommendationer som kommer från regeringen, säger Wågesson.

 

Fakta

Vi kommer att prioritera att hålla följande förskolor öppna. Samverkande fritidshem inom parentes.

Tändhattens förskola (Tomaslundsskolan)

Kvarnens förskola (Norrgårdsskolan, Brunnsgårdsskolan)

Myresjö förskola (Myresjö skola, Landsbro skola)

Stensåkra förskola (Bäckseda skola, Mogärdeskolan)

Bäckseda förskola

Korsberga förskola (Korsberga skola, Ramkvilla skola)

Holsby förskola (Holsby skola, Nye skola, Kvillsfors skola)

Skogsbackens förskola (Ekenässjöns skola, Björkö skola)