Viktigt att friska barn går till skolan

Under gårdagen gick regeringen ut med rekommendationer om att gymnasier och kommunala vuxenskolor skulle gå över till distansundervisning. Detta gäller inte för grundskolan. Vetlanda kommun ser det tvärtom som viktigt att alla friska barn fortsätter komma till skolan.

Elever sitter böjda mot sina bänkar och skriver i sina block

Alla friska barn ska fortsätta gå i skolan precis som vanligt.

Elever sitter böjda mot sina bänkar och skriver i sina block

Med anledning av coronaviruset har elever i grundskolan i Vetlanda kommun stannat hemma trots att de är friska. Om barn är friska och inte visar några förkylningssymtom eller andra sjukdomssymtom är det viktigt att de fortsätter komma till skolan. Det är bara barn som är sjuka som ska stanna hemma.

– Skolan arbetar vidare med alla ämnen precis som vanligt så länge inga nya besked ges, berättar skolchef Henrik Wågesson.

För att barnen inte ska missa för mycket av undervisningen är det viktigt att de kommer till skolan. Att stanna hemma “för säkerhets skull” är inte rätt väg att gå enligt Henrik Wågesson.

– Ju fler elever som stannar hemma utan att egentligen behöva, desto större påfrestning blir det för skolans personal och eleverna själva att ta igen för all missad tid.

På många håll höjs röster om att skolorna borde stängas och att eleverna ska stanna hemma, men Henrik Wågesson menar att det inte är ett alternativ i nuläget.

– Det är otroligt viktigt att stanna hemma om du känner dig sjuk, även om det bara är milda symtom. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det ingen anledning för friska elever att vara hemma och det är den bedömningen vi jobbar efter.

Det finns ingen anledning att vara orolig för barn som normalt är friska. Däremot finns det barn med allvarliga sjukdomar eller som av någon anledning tillhör en riskgrupp.

– Barn som tillhör en riskgrupp ska ta kontakt med både läkare och skolans rektor för att vi ska kunna hitta en lösning som fungerar för dem, säger Henrik.

Mer information om Covid-19

Läs mer information om hur Vetlanda kommun arbetar för att förebygga och förhindra spridningen av viruset och vad du själv kan göra, här på Vetlanda kommuns hemsida.