Covid-19 – other languages

Below, you can find links to information in multiple languages about covid-19.

Protect yourself and others

Information in Arabic

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Filmen är på arabiska.

Information in Dari

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Informationen är på dari/persiska.

Information in Somali

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Informationen är på somaliska.

Information in Tigrinyan

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Filmen är på tigrinja.

Information på lätt svenska

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Informationen är på svenska.

Filmernas innehåll på svenska

Filmerna är producerade av Region Jönköpings län och innehåller de riktlinjer och allmänna råd som finns för att förhinda smittspridning. Här kan du läsa manuset till filmerna på svenska.

Links to more information in other languages

Here are links to information from the Public Health Agency of Sweden about how to protect yourself and others from covid-19.