Vetlandas framtid

Hur ser Vetlanda ut om 20 år? Var ska det byggas? Här kan du ta del av planerna på hur vi tänker oss morgondagens Vetlanda.

Förslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP) sträcker sig mot 2040 och syftet är att visa hur Vetlanda stad med omgivning ska utvecklas. Var kan och bör vi bygga, var behövs nya vägar och cykelbanor och hur ser vi på utvecklingen av grönytor och rekreationsområden?

Förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort ställs nu ut för granskning under tiden 7 oktober till 2 december 2019. Lämna gärna synpunkter via e-tjänsten eller per mail tk@vetlanda.se.
Du kan även gå in på kontaktcenter på Storgatan 5B i Vetlanda eller skicka in din synpunkt via vanlig post till Vetlanda kommun, Tekniska kontoret, Planavdelningen, 574 80 Vetlanda. Märk din korrespondens med diarienummer 2013/TK007.56 

På grund av tekniska problem med webbmaterialet förlängs utställningstiden för planförslaget.
Det innebär att sista dag för att lämna in synpunkter är 2 december 2019.

Kontakt

Vetlanda kommun
Telefon: 0383-971 00

Postadress

Vetlanda kommun
57480 Vetlanda

E-post
kommun@vetlanda.se

Kontaktperson

Martin Karlsson
Telefon: 0383-971 55
E-post: martin.karlsson@vetlanda.se

Följ oss