Planen för kvarteret Boken

En ny mötesplats inne i Vetlanda centrum planeras för fullt.

Kvartersskiss för kvarteret Boken i Vetlanda centrum.

Illustration: Arrhov Frick

Visions- och detaljplanearbetet är i full gång för att skapa en ny central mötesplats för Vetlandaborna.

Diskussioner om hur arbetet och tankarna går kring projektet pratade Jakob och Håkan Thureson om i Vänliga Vetlanda-podden i juni 2020.

Mer information om uppdragsgivaren Östra Härads Fastighets AB.