Vetlanda - vi ska bli 30 000 invånare

Vetlanda - här växer människor och företag. Så ser vår målbild ut och i varje beslut, tanke och insats strävar vi mot att vara en attraktiv, nytänkande och hållbart växande kommun. Vetlanda ska vara en attraktiv plats som är social, ekologisk och ekonomisk hållbar. En plats för framtiden.

Tillsammans med privata aktörer visar vi här upp hur vi bygger och vad som planeras att byggas inom en snar framtid i Vetlanda kommun.

Klicka på en punkt för att se vad som planeras just där. Längst upp till vänster kan du filtrera om det är något specifikt som du är intresserad av.