Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Områdes­bestämmelser

Områdes­bestämmelser kan gälla till exempel byggnads­areor för fritidshus och skydd för kultur­historiskt värdefulla miljöer inom ett begränsat område. Avsikten är att säker­ställa syftet i kommunens översiktsplan eller säkerställa riks­intressen för natur­resurser eller liknande.

Områdes­bestämmelser är inte lika omfattande som detalj­planer och ger heller inte någon byggrätt. Handlingarna till områdes­bestämmelser består i allmänhet av en enkel karta med bestämmelser och en beskrivning.

I Vetlanda kommun finns ett fåtal områden med områdes­bestämmelser: