Morgondagens Vetlanda

Hur ser Vetlanda ut om 20 år? Var ska det byggas? Här kan du följa den historiska utvecklingen och studera planerna på hur vi tänker oss morgondagens Vetlanda.

Förslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP) sträcker sig mot 2040 och syftet är att visa hur Vetlanda stad med omgivning ska utvecklas. Var kan och bör vi bygga, var behövs nya vägar och cykelbanor och hur ser vi på utvecklingen av grönytor och rekreationsområden.

Förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort var utställt för samråd under tiden 5 mars 2018 till 5 maj 2018. Tack för alla synpunkter! Just nu behandlar vi inkomna synpunkter innan planförslaget med eventuella ändringar ställs ut för granskning.

Kontakt

Vetlanda kommun
Telefon: 0383-971 00

Postadress

Vetlanda kommun
57480 Vetlanda

E-post
kommun@vetlanda.se

Kontaktperson

Martin Karlsson
Telefon: 0383-971 55
E-post: martin.karlsson@vetlanda.se

Följ oss