Ändring av detaljplan 69, Vetlanda

Status: Laga kraft

Vetlanda kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan 69, diarienummer KLF 2024/21. Detaljplaneändringen innebär att fastigheten Modellen 6 (Björkängsvägen 3) kan delas. Förslaget vann laga kraft 2024-05-24.

Flygfoto som visar fastigheten Modellen 6 i Brunnsgård

Flygfoto som visar fastigheten Modellen 6 i Brunnsgård

Detaljplaneändringen har vunnit laga kraft den 24e maj 2024

Detaljplaneändringen, upprättad 2024-02-26, antogs av kommunfullmäktige 2024-04-24, § 56.

Länsstyrelsen har 2024-05-16 beslutat enligt 11 kap. 10 § och 13 kap. 4 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut 2024-05-23. Några överklaganden har inte kommit in.

Vid frågor hänvisas till kontaktuppgifterna nedan.