Detaljplan för del av Huskvarn 1:37och del av Huskvarn 1:43

Samråd

Syftet med planen är att möjliggöra för ett utökat idrottsområde samt plats för samlingslokal.
I samband med upprättande av ny detaljplan upphävs del av detaljplan Huskvarn 1, nummer 311, från år 1981.
Holsbyfrikyrkoförsamling är i behov av att utveckla sin verksamhet och behöver därmed större lokal att vistas i. I anslutning till samlingslokalen önskar frikyrkoförsamlingen att upprätta en idrottshall. Samtidigt har Holsby SK önskemål om att få utöka sin verksamhet i Holsbybrunn och upprätta ytterligare en fotbollsplan samt på sikt en padelhall.

Planförslaget handläggs genom utökat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskriv­­­­­ning föreligger inte.

Samråd sker från 14 april till och med 12 maj 2021.

Välkommen att lämna synpunkter skriftligen senast den 12 april 2021 till
Tekniska kontoret, 574 80 Vetlanda, alternativt till tk@vetlanda.se, ange diarienummer KLF 2019/081

Handlingar:

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Plankarta

Behovsbedömning

Fastighetsförteckning