Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Mellangårdens ladugård (Norrby 3:1)

Planen för Mellangårdens ladugård (Norrby 3:1) är nu tillgängligt för samråd.

 Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder med
blandad bebyggelse i form av radhus, kedjehus samt fristående enbostadshus.
Planområdet ligger cirka 1,5 km norr om Vetlanda centrum.
Planförslaget handläggs genom utökat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.

Samråd sker 2 dec 2019 t.o.m. 13 jan 2020. 

Handlingar hittar du här:

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Plankartaöppnas i nytt fönster

Fastighetsförteckningöppnas i nytt fönster

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster

Välkommen att lämna synpunkter skriftligen senast den 13 jan 2020 till
Tekniska kontoret, 574 80 Vetlanda, alternativt till tk@vetlanda.se, ange diarienummer 2017/TK069.


Kommunen bjuder in till samrådsmöte den 11 dec klockan 18:30 i Hörsalen,
Biblioteksgatan 5.