Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, etapp 1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Granskning

Området berör befintliga bostadstomter som är avstyckade sedan 2010, dessa har tidigare varit arrendetomter. Syftet är att inom befintliga tomter reglera byggrätterna. Ingen utökning av tomtmark planeras. Syftet är också att säkerställa karaktären på området.

Planområdet ligger vid sjön Grumlan i sydvästra delen av tätorten. Området ligger inom Östanå rekreationsområde.

Planförslaget handläggs genom normalt förfarande enligt ÄPBL.

Framförda synpunkter från samrådet är sammanställda i Samrådsredogörelsen.

Granskning sker 31 oktober till och med 20 november 2019.

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Plankartaöppnas i nytt fönster

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Fastighetsförteckningöppnas i nytt fönster