Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Detaljplan för del av Norrby 3:1, söder om Trädan 1, Hagmarksvägen, Vetlanda

Granskning

Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för fler parkeringsplatser för att undvika parkering på gata och göra trafikmiljön säkrare.

Planområdet ligger ca 1,7 km nordväst om Vetlanda centrum. Planområdet gränsar i väster till Hagmarksvägen och i norr till fastigheten Trädan 1. Planområdets totala areal är ca 270 kvm.

Planförslaget handläggs genom standardförfarande. Framförda synpunkter från samrådet är sammanställda i Samrådsredogörelse.

Handlingar

Granskning sker 14 augusti t.o.m. 4 september 2019.

Handlingar finns tillgängliga på:

  • Tekniska kontoret, Biblioteksgatan, entré via Stadshuset
  • Vetlanda Bibliotek, Biblioteksgatan 5
  • Kommunens hemsida, kommun.vetlanda.se/planer

Välkommen att lämna synpunkter skriftligen senast den 4 september 2019 till
Tekniska kontoret, 574 80 Vetlanda, alternativt till tk@vetlanda.se, ange diarienummer 2018/TK014. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.