Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Detaljplan för Stocken 11 m.fl.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 10 mars 2017.

Detaljplanen, upprättad den 15 december 2016, antogs av kommunstyrelsen den 8 februari 2017, § 21.

Länsstyrelsen har beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 9 mars 2017. Några överklaganden har inte kommit in.