Ny lag om sanktionsavgifter för livsmedelsföretag

Den 1 januari 2019 infördes nya sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter som inte är korrekt registrerade. Beslutet fattades i Riksdagen i mars 2018.

Riksdagen beslutade att införa sanktionsavgifter för vissa avvikelser mot livsmedelslagstiftningen. Det rör sig bland annat om när någon startar en verksamhet utan att ha lämnat in anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Regler om sanktionsavgifter började att gälla 1 januari 2019.

Vad innebär den nya lagen?

I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Miljö- och hälsoskyddsnämnder runtom i Sverige har under senare år vid livsmedelskontroller uppmärksammat att uppgifter om livsmedelsföretagare ibland varit felaktiga. Vissa företagare har till exempel inte meddelat rätt organisationsnummer/personnummer.

De nya sanktionsavgifterna innebär att den typen av situationer kommer leda till böter för företag som inte lämnat in rätt uppgifter. Bötesbeloppet avgörs utifrån årsomsättning och blir som lägst 2 500 kr och högst 75 000 kr.

Staten, kommuner eller landsting får betala ett fast belopp om 40 000 kr vid utebliven registrering av livsmedelsanläggning.

Vad behöver livsmedelsföretagen göra?

Alla livsmedelsanläggningar ska vara registrerade. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller också om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag.

Vi vill uppmana alla livsmedelsföretag att kontrollera att de uppgifter man lämnat till miljö- och hälsoskyddsnämnden är korrekta. Uppgiften om organisationsnummer hittar ni i ert registreringsbeslut. Om uppgiften stämmer behöver ingenting göras. Om ni misstänker att något inte stämmer med era uppgifter, kontakta miljö- och byggförvaltningen så gör de bedömningen om ni behöver göra en ny registrering eller inte.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på Riksdagens Länk till annan webbplats. eller Livsmedelsverkets Länk till annan webbplats. webbplatser.