Tomter och tomtpriser

Ska du bygga hus? Här hittar du lediga tomter i Vetlanda kommun och vilka tomtpriser som gäller. Du kan också ställa dig i kommunens tomtkö.

Lediga tomter i centralorten

Just nu finns inga lediga småhustomter i Vetlanda centralort.
Första etappen av Himlabackarna 3 är sålda och andra etappen kommer att släppas för försäljning under första halvåret 2020.

Lediga tomter utanför centralorten

Karta över lediga tomter utanför Vetlanda centralort – visas som blå prickar på kartan. Kontakta tekniska kontoret om du är intresserad av dessa tomter.

Pris på tomter

Småhustomter:

  • Priser sätts separat för planerade områden i Vetlanda.
  • Ekenässjön, Landsbro, Myresjö, Sjunnen, Holsbybrunn och Korsberga kostar 50 kronor per kvadratmeter.
  • Björköby, Farstorp, Kvillsfors, Pauliström, Ramkvilla, Skede och Nye kostar en krona per tomt. Enkronastomterna är förknippade med speciella villkor, kontakta tekniska kontoret för mer information.
    • Huset ska börja byggas inom ett år och vara ett bostadshus.

Tomter för flerfamiljshus:

  • Vetlanda–Bäckseda, 600 kronor per kvadratmeter per våningsyta.
  • Övriga kommunen, 250 kronor per kvadratmeter per våningsyta.

Tekniska nämnden kan sälja tomter till ett annat pris om det finns skäl för det.

Tomtkö Vetlanda

Är du intresserad av en tomt i Vetlanda ställer du dig i kommunens tomtkö. Du betalar 500 kronor i tomtköavgift (engångsavgift).