Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Avfall och återvinning

Genom att återvinna och ta hand om vårt avfall kan vi tillsammans spara på naturens resurser. Har du koll på vilket skräp som ska slängas var?

Det är det kommunägda bolaget Njudung Energi som ansvarar för avfallshanteringen i Vetlanda kommun. Det är till Njudung Energi som du ska vända dig till om du har funderingar kring renhållning och återvinning. Hushållsavfall hämtas av Ohlssons som är entreprenör till Njudung Energi.

Återvinningsstationer

Det finns cirka 20 återvinnings­stationer i kommunen. Där lämnar du förpackningar av plast, metall, glas, tidningar och kartonger. Återvinnings­stationerna drivs av Förpacknings- och tidnings­insamlingen som ansvarar för tömning och städning av stationerna.

Extra städning eller tömning

Är insamlingen full eller är stationen i behov av städning? Anmäl behov av städning eller tömning till Förpacknings- och tidnings­­insamlingen.

Frågor?

Förpacknings- och tidnings­insamlingen, info@ftiab.se, telefon: 0200-88 03 11

Eldning av avfall

Det är inte tillåtet att elda avfall hemma, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Vid eldning riskerar du att sprida skadliga ämnen och att energin i avfallet går förlorad. Vissa undantag gäller för eldning av trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall

Enligt 20 § föreskrift om avfallshantering i Vetlanda kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall (till exempel grenar, kvistar och gräs) inom detaljplanelagt område och inom områden med samlad bebyggelse.

Utanför sådana områden är det tillåtet att elda trädgårdsavfall när det inte är eldningsförbud. Eldning får inte skapa olägenheter för omgivningen.

Om du vill elda gräs eller liknande ska du alltid kontrollera vad som gäller för eldning vid just det tillfället. Appen Brandrisk ute hjälper dig att hålla koll på brandrisk i skog och mark.

Kompostering av matavfall

Ska du köpa eller bygga en egen kompost ska du göra en anmälan om kompostering av matavfallöppnas i nytt fönster till miljö- och byggförvaltningen. Njudung Energi besvarar frågor kring hämtningsrutiner, kärlstorlek och avgifter.

Frågor?

Kontakta Linda Almqvist, linda.almqvist@vetlanda.se, telefon 0383-971 82, 070-586 71 82.

Klagomål

Har du sett något som vi borde veta gällande avfallshantering eller återvinning?
Anmäl ett klagomål till miljö- och byggförvaltningen via vår e-tjänst.