Hej, vad har du för ärende?

Servicemeddelande

 • Säsong för vatten­loppor
  Miljö- och byggför­valtningen har fått information om att det finns vatten­loppor vid flera bad­platser i kommunen. Vatten­loppor kan ge kliande utslag, men är inte farliga.
 • Hushåll med dricksvattnet
  Nu ser Njudung energi en kraftig ökning av förbrukningen av dricksvatten. Samtidigt har vi torrt väder med en sjunkande vattentillgång. Därför är det viktigt att vi alla gör vad vi kan för att spara på det kommunala dricksvattnet!
 • Servicearbete i Vetlanda centrum
  Just nu gör Njudung energi servicearbeten med fiberanslutningar i Vetlanda centrum.De börjar utanför stadshuset och kommer att ta sig fram utmed Lasaretts­gatan på höger­sidan upp mot gamla Ritz. Därefter svänger de runt hörnet och gräver fram till parkeringen bakom Gallerian längs med Industrigatan.
  Viss omledning av trafiken kan komma att ske.
  Arbetet kommer att fortsätta under en längre tid och uppdaterad information kommer.
 • Norra Esplanaden avstängd utanför Mogärdeskolan
  Nu byggs det vid Mogärdeskolan! Norra Esplanaden är därför avstängd utanför Mogärdeskolan, från Kyrkogatan till utfarten innan tunneln.

Nyheter


 • Appen Tieto Edu ersätter Vklass
  Till hösten ersätter appen Tieto Edu lärplattformen Vklass. Alla vårdnadshavare med barn i förskola och skola uppmanas att ladda ner appen, likaså myndiga elever på gymnasiet, inför skolstarten.
 • Eld på grillplats.

  Eldnings­förbudet upphör 7 juli
  Sedan 17 juni har det varit eldnings­förbud. De senaste dygnens regn gör att eldnings­förbudet upphör att gälla från idag 7 juli, klockan 16.
 • Tomasgårdens entré.

  Kommunen lex Sarah-anmäler miss­förhållanden på boende
  Vård- och omsorgs­för­valtningen har upp­täckt allvarliga miss­för­hållanden på en av Tomas­gårdens av­delningar. För­valtningen har nu gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).