Hej, vad har du för ärende?

Servicemeddelande

 • Eldningsförbud upphör
  Från och med 2 maj, kl. 17:00, råder inte längre eldningsförbud i Vetlanda kommun och Jönköpings län. Vi uppmanar fortsatt till försiktighet vid grillning och eldning. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.
 • Norra Esplanaden avstängd utanför Mogärdeskolan
  Nu byggs det vid Mogärdeskolan! Norra Esplanaden är därför avstängd utanför Mogärdeskolan, från Kyrkogatan till utfarten innan tunneln.

Nyheter

 • Upphandlarna för Vetlanda kommun och Njudung Energi
  Låna en upphandlare
  Vill du lära dig mer om hur den offentliga marknaden kan bli en affärsmöjlighet för ditt företag? Låna en upphandlare av oss.
 • Withalaskolan exteriör.
  Angående rektors­bytet på Withala­skolan 
  Alla biträdande rektorer har fått erbjudande att välja bland de vakanser som uppstod när beslut togs om 16 rektors­tjänster i grundskolan. Även rektorerna har haft möjlighet att byta rektors­uppdrag. Alla önskemål har kunnat tillgodo­ses och det har inte gjorts några förflyttningar av rektorer mot deras vilja. 
 • Britta Utter och Henrik Wågesson
  Klart med nya rektorer 
  Organisationsförändringen med nya rektorsområden och rektorer inom grundskolan är klar. Nästa steg i processen handlar om fördelning av ansvar och enheter och där medverkar både fackliga representanter och personal.