Hej, vad har du för ärende?

Servicemeddelande

 • Eldningsförbud upphör
  Från och med 2 maj, kl. 17:00, råder inte längre eldningsförbud i Vetlanda kommun och Jönköpings län. Vi uppmanar fortsatt till försiktighet vid grillning och eldning. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.
 • Norra Esplanaden avstängd utanför Mogärdeskolan
  Nu byggs det vid Mogärdeskolan! Norra Esplanaden är därför avstängd utanför Mogärdeskolan, från Kyrkogatan till utfarten innan tunneln.

Nyheter

 • Elev skriver, pennor i förgrunden.
  Förändring ska ge mer när­varande rektorer 
  Färre antal med­arbetare, ökade möjligheter att vara på plats och fokus på en skola. Genom en organisations­förändring med fler rektorer vill barn- och utbildnings­förvaltningen skapa en bättre arbets­miljö för både rektorer, personal och elever. 
 • Vattendrag med träd runt omkring
  Så blir vi länets klimat­smartaste invånare till år 2045
  Från år 2045 ska dina och mina utsläpp av växthus­gaser vara en tiondel av det vi släpper ut idag. Det är ett av målen i den nya klimat- och energi­strategin som tagits fram för Jönköpings län. Vi i Vetlanda kommun är duktiga på att sop­sortera och solcells­anläggningarna blir fler. Men det finns mer att göra, framför allt när det gäller shopping och resor. 
 • En äldre kvinnas händer, hon har trygghetslarm runt armen
  Ökad sam­planering minskar kostnader inom hem­tjänsten
  Den beviljade tiden inom hem­tjänsten ökar, vilket innebär att det också är fler timmar som ska utföras. Och det ser ut som att trenden kommer att hålla i sig. Därför ser vård- och omsorgs­nämnden nu över hur pengarna ska fördelas. Samtidigt försöker man hitta sätt att minska kostnaderna genom bland annat sam­planering.